DOBRY PARTNER

Współpracujemy z lokalnymi działaczami ze środowiska biznesu i społeczności, by ulepszyć życie ludziom żyjącym tam, gdzie prowadzimy nasze działania biznesowe. Wierzymy w przedsiębiorstwa społeczne, firmy mające alternatywny model bazujący na wspólnej wartości. Wszystkie zyski są ponownie inwestowane w rozwój tego modelu, pozwalający na realizowanie misji biznesu społecznego i wzmocnienie jego wpływu na środowisko oraz społeczeństwo. Dotychczas McCain uruchomił 3 przedsiębiorstwa społeczne.

CAMPO VIVO:

Campo Vivo została współ-utworzona przez McCain i Nobel Peace Prize Laureate, Muhammad Yunus. Campo Vivo pomaga rolniczym rodzinom, mającym ciężką sytuację materialną w Une, w Kolumbii, uprawiać ziemniaki, marchew i groszek. CAMPO VIVO skupuje zbiory od tych farmerów po uczciwej cenie a “Cultivation Centre of Excellence” – Centrum Kształcenia Rolników zapewnia szkolenia.

MOULAT EL KHEIR:

Moulat L’Kheir zostało stworzone w marcu 2016 roku, podczas warsztatów zorganizowanych w Kasablance, gdzie zebrali się ludzie o zróżnicowanych profesjach, w różnym wieku i z różnych środowisk. Spotkali się, by zidentyfikować problem społeczny, który chcieliby rozwiązać w ich kraju. Tak powstała Moulat L’Kheir. Moulat L’Kheir jest biznesem społecznym współ-utworzonym przez Agropros (firma rolnicza), Label’vie (część detaliczna grupy Carrefour), YoziFood (lokalny dystrybutor jedzenia), Nobel Price Pr.Yunus oraz McCain. Celem Moulat L’Kheir jest walka z ubóstwem w obszarach rolniczych poprzez zapewnianie ludziom miejsc pracy przy produkcji ziemniaków a także zapewnienie miejsc pracy lokalnym kobietom w fabryce produkującej świeże frytki. Ziemniaki wyprodukowane przez mężczyzn są sprzedawane w sklepach Label’vie, a świeże frytki są sprzedawane YoziFood, który dalej dystrubuuje je przez operatorów “Food Services”. Dzięki sprzedaży ziemniaków i świeżych frytek, Moulat l’Kheir sponsoruje program edukacji dzieci w obszarach rolniczych, szczególnie dziewczynek.

EnVie:

EnVie zostało założone wspólnie przez McCain, Randstad, Colryut, Reo Velling oraz Belgian Federation of Food Banks. EnVie zostało utworzone by zredukować ilość wyrzucanego jedzenia. Celem działalności firmy jest kupowanie warzyw z sortowni, by wyprodukować z nich zupy. Ponadto, Envie zatrudnia długoterminowo bezrobotnych ludzi, aby zapewnić im nową i stabilną pracę. Również w tym zakresie, Envie przekazuje dodatkowe opłaty rolnikom za ich “brzydkie warzywa”. Wszystkie zupy sprzedawane są w sklepach Grupy Colryut a dochód umożliwia zrównoważenie gospodarcze biznesom społecznym i zwiększa jej wpływ.